Obrázek na záhlaví

OZNÁMENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Změna režimu vyzvedávání dětí ze ŠD

Oznamujeme rodičům, že po jarních prázdninách začíná platit ZMĚNA REŽIMU VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠD. Rodiče (nebo osoby jimi pověřené) si nově budou moci vyzvedávat  děti ze ŠD pouze v době do 13.15 h a dále až po 14.45 h. V době mezi 13.15 h a 14.45 h probíhají ve ŠD v souladu  se šk. řádem a ŠVP ŠD hlavní zájmové činnosti. Vyzvedávání dětí v této době velmi narušuje plynulost programu ŠD.

ŠVP ŠD najdete zde: https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id51/svp-sd.doc

Děkujeme za pochopení a respektování této změny.

 

Dále připomínáme povinnost zaplatit příspěvek na činnost školní družiny podle pokynů ŠD

https://www.zsnizbor.cz/druzina/zakladni-informace