Obrázek na záhlaví

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme vám všem,

kteří jste letos přišli na náš Vánoční jarmark a přispěli jste nejen k vánoční náladě, ale také do naší školní kasičky tím, že jste si zakoupili některý z krásných výrobků našich žáků - vašich dětí. Celková vybraná částka činila 5.060,- Kč, které budou použity na různé odměny, výtvarné pomůcky a kulturní akce pro žáky naší školy.