Obrázek na záhlaví

ČTEME DĚTEM

Dlouhodobý projekt školy

Pojďte spolu s námi pomoci dětem vytvářet kladný vztah ke čtení.

Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o možnosti přijít po dohodě s třídním učitelem do třídy svého dítěte a přečíst tam úryvek z vybrané knihy.  První rodiče se již hlásí, děti se těší a my se těšíme na vás!

Výzva je platná pro celý školní rok.

Podrobnější informace najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/skola/projekty-skoly-2/dlouhodobe-skolni-projekty