Obrázek na záhlaví

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ

23. 11. 2018

Žáci naší školy vás srdečně zvou na tradiční zahrádkářskou výstavu výtvarných a jiných rukodělných prací, která se koná ve spolupráci se Svazem zahrádkářů na zámku Nižbor ve dnech 23. -25.11. 2018.  Můžete zde kromě vlastnoručních výrobků a výpěstků zahrádkářů, hlavního pořadatele akce, shlédnout výtvarné práce nejen žáků naší školy, ale také dětí z mateřské školky Sluníčko.