Obrázek na záhlaví

NOVÉ E-MAILOVÉ ADRESY PEDAGOGŮ

Každý pedagogický pracovník je již dostupný na své nové e-mailové adrese.

 

Každý pedagogický pracovník z naší školy má nově zavedenou bezpečnou e-mailovou schránku, kterou již můžete začít využívat pro komunikaci s nimi. E-mailové schránky slouží k omlouvání žáků z vyučování, domlouvání schůzek, zasílání probraného učiva v době nemoci apod.

Jednotlivé adresy najdete v sekci Kontakty - Školu tvoří lidé v ní:

http://zsnizbor.cz/kontakty/skolu-tvori-lide-v-ni