Obrázek na záhlaví

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V pondělí 5. listopadu 2018 proběhnou třídní schůzky všech tříd.

Třídní schůzky proběhnou v pondělí 5. 11. 2018 od 15 hod.

Harmonogram třídních schůzek:

15 - 15.30 hod - individuální konzultace

15.30 hod - společná část

- po jejím skončení pokračování individuálních konzultací