Obrázek na záhlaví

Udělení ředitelského volna

V souladu se školským zákonem, § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a se souhlasem zřizovatele uděluji ředitelské volno pro žáky ZŠ Nižbor na den 16.11.2018.

V uvedený den bude ze stejného důvodu přerušen provoz školní družiny a možnost stravování.

Mgr. Ivana Vrbková, ředitelka školy