Obrázek na záhlaví

Přestup žáků 5. třídy na 2. stupeň ve školním roce 2019/2020

Neexistuje zákonná povinnost upravující přestup žáka z prvního na druhý stupeň ZŠ. Je v kompetenci a povinností zákonného zástupce žáka, aby přestup zajistil sám přihláškou žáka na školu, o kterou mají zájem.

Pro školní rok 2019/2020 je dle vyjádření ředitelů ZŠ v Berouně situace následující:

  • ZŠ Závodí – přijímá přihlášky žáků dne 3. září, přijímá do naplnění kapacity školy
  • ZŠ Jungmannova - současný stav je na maximu, nepřijímá
  • ZŠ Wágnerova – kapacita přeplněna, nepřijímají
  • ZŠ Preislerova – hlásí volnou kapacitu, s přihlašováním neváhejte