Obrázek na záhlaví

Uzavření škol od 14. 10. 2020 - prodloužení do 20. 11. 2020

Uzavření školy

 

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 31. října 2020 se škola uzavírá s platností

ode dne 14. října 2020 do 20. listopadu 2020.

 

V tomto období:

-         se ruší všechny plánované akce,

-         je zahájena distanční výuka,

-         za dohled nad žáky přebírají zodpovědnost zákonní zástupci,

-         ve škole zřizujeme pro rodiče úřední hodiny denně po - pá od 9 do 13 hodin,

-         sledujte informace ve veřejných sdělovacích prostředcích a na webových stránkách školy,

-         připomínáme rodičům povinnost seznámit se se školním řádem a Dodatkem školního řádu č.1 – Distanční výuka. Najdete zde: 

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id50/DodatekSR-c.1-distancni-vyuka.pdf

 

Ve dnech 26. až 27. října 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny.

Dne 28. října je státní svátek.

Ve dnech 29. a 30. října jsou řádné podzimní prázdniny.

Předpokládané zahájení výuky v pondělí 2. listopadu 2020.

 

Děkujeme za vaši trpělivost, zodpovědný přístup a spolupráci!