Obrázek na záhlaví

Dokumenty o mimořádných opatřeních školy na jednom místě

Informace o mimořádných opatřeních a postupech, které jsou platné v naší škole, najdete v oranžové části Dokumenty v oddíle s názvem COVID-19.

https://www.zsnizbor.cz/dokumenty/covid-19