Obrázek na záhlaví

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

PŘEJEME VÁM VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETNÍCH PRÁZDNIN, MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ 

A TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020 / 2021.