Obrázek na záhlaví

Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/2022

Žádosti o přestup do 6. ročníku pro školní rok 2021/22:

Zákonní zástupci jsou povinni dostavit se individuálně k přihlášení dítěte na vybranou základní školu. Největší pravděpodobnost přijetí velké části žáků nebo celé třídy je 

na ZŠ Závodí, Beroun - můžete podávat osobně ve škole od 1. září 2020 od 7,30 hod.

na 2. ZŠ Preislerova, Beroun (Velké Sídliště) - bude upřesněno

 

ZŠ WAGNEROVA a ZŠ JUNGMANNOVA - doporučuji individuální domluvu pro přijetí jednotlivce.

 

Upozorňujeme na možnost přihlášení do 6. ročníku také do Základní školy Hudlice, kde bude od 1. 9. 2020 nově otevřen druhý stupeň ZŠ - přihlašovat tam můžete již teď.