Obrázek na záhlaví

Kdy dostaneme vysvědčení

Informace o organizaci závěrečných dnů školního roku 2019 / 2020

Provoz školy:

-        v pondělí 29. 6. bude omezen na dopolední zájmové činnosti od 7.45 do 12.00 hod.,

-        v úterý 30. 6. od 8 do 11.00 hod.

Vysvědčení:

Dětem přítomným ve výuce:

-        vyučování bude ukončeno a vysvědčení rozdáno v pátek 26. června 2020 poslední vyučovací hodinu.

Vysvědčení žákům, kteří se prezenčního vyučování nezúčastnili, bude rozdáváno:

-        podle dohody s jednotlivými  třídními učitelkami v individuálních časech,

-        v pondělí 29. 6. od 12. 15 do 14 hodin,

-        v úterý 30. 6. od  11.15 do 14 hodin.

Při vyzvednutí vysvědčení zároveň odevzdáte zapůjčené učebnice. 

 

Ukončení distanční výuky 22.6. 2020 (termín zadání posledních úkolů).