Obrázek na záhlaví

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,

27. 4. 2020 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku „O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020“, která upravuje pravidla pro uzavření klasifikace v tomto školním roce. Na jejím základě bude hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vycházet z:

  • z podkladů pro hodnocení získaných ve druhém pololetí v době, kdy měl žák povinnost řádně docházet do školy (od 3. 2. – 10. 3. 2020),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Úplné znění vyhlášky je na tomto odkazu: http://www.msmt.cz/file/52751/

 

 

Školní rok bude pro žáky ukončen v úterý 30. června 2020.

Ředitelské volno ve dnech 29. - 30. 6. bylo zrušeno.

Způsob vydání vysvědčení za školní rok 2019/2020 bude upřesněn.