Obrázek na záhlaví

Jak to bude ve škole vypadat od 25. května - shrnutí a hygienické desatero

Informace pro děti, které se do školy 25. května vrátí

Jak to bude ve škole vypadat – shrnutí základních bodů


 Budou vytvořeny neměnné skupiny do 15 žáků složené z různých tříd.
 Do školy smí být přijato jen dítě s potvrzeným Čestným prohlášením. Dítě s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit.
 Skupiny se vzájemně nemohou potkávat ani ve škole, ani na školním hřišti.
 Do školy budou skupiny přicházet a odcházet v různých časech různými vchody, přestávky bude mít každá skupina jinak.
 Děti musí mít s sebou dvě čisté roušky a sáček na ně. Roušky musí být nasazeny vždy, když žáci opustí své místo v lavici.
 Ve třídě budou děti sedět samostatně v lavicích ve vzdálenosti dva metry od sebe a při skupinové práci musí mít nasazenou roušku.
 Ve třídách, na chodbách a venku musí děti udržovat od sebe dvoumetrové odstupy, vzájemně se nedotýkat.
 Nejsou dovoleny kontaktní hry (míče, hraní karet apod.), děti si nemohou vzájemně půjčovat pastelky, učebnice, knihy z knihovny, posílat si psaníčka, zkrátka mohou používat a sahat jen na své věci. Totéž platí pro pobyt v odpoledních skupinách.
 Vyučování bude probíhat v omezeném režimu. On-line výuka pro nepřítomné žáky bude pokračovat i nadále v souladu s učivem, které děti ve škole stihnout probrat, některé předměty budou děti vypracovávat doma.
 Musíme dodržovat zvýšenou hygienu, paní učitelka bude dětem dezinfikovat ruce hned při příchodu do školy. Ve škole bude probíhat pravidelně dezinfekce prostor a zařízení.

Podrobné informace najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id107/Podminky-provozu-ZS-Nizbor-25.-5..pdf

Obrázkové Školní hygienické desatero pro žáky najdete zde:

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id107/desatero-hygieny-pro-zaky.pdf