Obrázek na záhlaví

Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s vládními opatřeními od 11. 3. 2020 bylo rozhodnuto o navrácení úplaty za školní družinu za měsíce duben až červen 2020.

Věnujte prosím pozornost příloze této zprávy, kde najdete Pokyny a Žádost, kterou je potřeba vyplnit a dodat do školy. 

 

 

Přílohy