Obrázek na záhlaví

Vrácení poplatku za ŠD

Vzhledem k uzavření školy v souvislosti s vládními opatřeními od 11. 3. 2020 bylo rozhodnuto o navrácení úplaty za školní družinu za měsíce duben až červen 2020.

Věnujte prosím pozornost příloze této zprávy. 

 

 

Přílohy