Obrázek na záhlaví

Informace a podmínky k návratu do školy

Vážení rodiče,

v souvislosti se znovuotevřením základních škol a umožněním osobní přítomnosti žáků ve školách ke dni 25. 5. 2020 vám vaše třídní učitelky odeslaly informace a dotazník, kterým předběžně zjišťujeme, jaký počet žáků se do školy dostaví a kolik jich zůstane doma. Dotazník žádáme odevzdat do 12. 5., změny bude možné provést a písemně nahlásit škole do 18. 5., kdy se počet příchozích žáků a jejich rozdělení do jednotlivých skupin školy uzavře.. Případné drobné změny lze provést, pokud to bude možné, ještě následující týden s tím, že po 25. květnu nelze skupinu měnit (bude umožněn pouze odchod žáka ze skupiny).

Zasíláme vám podrobné podmínky k pobytu dětí ve škole zpracované dle nařízení MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období dokonce roku 2019/2020.

https://www.zsnizbor.cz/uploads/prilohy/id107/Podminky-provozu-ZS-Nizbor-25.-5..pdf

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, škola vypracuje kritéria, která budou stanovena po vyhodnocení zájmu o přítomnost žáků ve škole na základě vámi vyplněného dotazníku.

Přestože se budeme snažit vám všem vyhovět, může nastat situace, že to nebude možné. Již teď víme, že se budeme potýkat s nedostatkem pedagogických pracovníků, protože několik z nich spadá do skupiny osob s rizikovými faktory. Ti se budou nadále věnovat dálkovému vzdělávání žáků.

Apelujeme proto na vás, abyste důkladně zvážili nezbytnost přítomnosti vašeho dítěte ve škole především v odpoledních hodinách po ukončení dopoledních vzdělávacích aktivit. 

Děkujeme za pochopení.